Systém Lotka pro dobročinnou loterii

Realizace loterijního systému Lotka zakončená úspěšnou certifikací

Společnost Raventia byla oslovena skupinou dobročinných nadací působících na Slovensku a v České republice k realizaci systému pro veřejnou loterii na základě tzv. měkkých osobních údajů po vzoru úspěšných loterií tohoto typu v Holandsku, Velké Británii a jiných zemích. Protože tento záměr dobře zapadnul do kladného přístupu Raventie k dobročinnosti, byla spolupráce a související projekt zahájeny. Po analýze business požadavu a nastudování problematiky loterijních systémů a požadavků certifikační autority byl zahájen detailní design, vývoj a testování. Výsledný systém zahrnuje certifikovaný losovací modul, administrační část a řídící databázi. (použité technologie: Java a Oracle).   

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás