RAVENTIA s.r.o.

 je konzervativně rostoucí firma založená v roce 2004 poskytující služby v oboru vývoje zakázkového software. Etymologicky je název Raventia odvozen ze tří latinských slov: radix (kořen), inventio (vynalézavost) a via (cesta).

Od zaměstnanců požadujeme vysokou sounáležitost s firmou, ale současně chceme, aby zaměstnanci často a konkrétně pociťovali, že si firma jejich práce váží.

Našimi klíčovými zákazníky jsou přední korporace jako Česká pojišťovna, Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB, ČSOB Pojišťovna a další.

Nadstandardně korektní a stabilní vztah se zákazníkem a výhodný poměr kvality a ceny našich služeb jsou pro nás zásadní prioritou. Naše standardy a zkušenosti v této oblasti jsou shrnuty v našem etickém kodexu

Etický kodex

1 Vztah k zákazníkům
RAVENTIA s.r.o. usiluje u všech svých zákazníků o nadstandardně korektní vztahy založené na otevřené komunikaci a důrazu na věcnou stránku poskytovaných služeb. Tento základní postoj je rozvinut do následujících zásad:

1.1 Důsledně pohlížet na řešení úkolů očima zákazníka, brát ohled na celkový kontext řešení i nad rámec odpovědnosti stanovené ve smlouvě nebo objednávce.
1.2 Nikdy neupřednostňovat možnost bezprostředního zisku před stabilním a nadstandardně korektním vztahem k zákazníkovi.
1.3 Podřizovat obchodní hledisko věcnému pohledu na dodávané služby, odvozovat cenu služby zásadně od její pracnosti.
1.4 Otevřeně sdělovat zákazníkovi pochybnosti o přínosu požadovaných služeb i za cenu ztráty konkrétních obchodních příležitostí.
1.5 Klást důraz na věcnou stránku dodávaných služeb, ale nepodceňovat také stránku formální.
1.6 Zachovávat obchodní tajemství a mlčenlivost ohledně důvěrných informací.
1.7 Odmítnout všechny příležitosti ke korupci v otevřené i skryté podobě.
1.8 V maximální možné míře usilovat o řešení případných sporů dohodou.


2 Vztahy uvnitř firmy
RAVENTIA s.r.o. očekává od svých zaměstnanců nadstandardní sounáležitost s firmou. Současně usiluje o vysoce individuální přístup k jednotlivým zaměstnancům a o to, aby všichni zaměstnanci konkrétně a pravidelně pociťovali, že si firma jejich práce váží:

2.1 Komunikace uvnitř firmy je založena na vzájemné důvěře a otevřenosti.
2.2 Zaměstnanci si při řešení svých úkolů příležitostně poskytují vzájemnou podporu i nad rámec smluvně stanovených povinností.
2.3 Zaměstnanci rozvíjejí své znalosti a rozšiřují svůj odborný rozhled v rámci externích a interních školení a samostudiem.
2.4 Odměňování zaměstnanců je založeno na kombinaci principů spravedlnosti a solidarity.
2.5 Možnost čerpání prostředků ze sociálního fondu firmy podporuje rodiny zaměstnanců.


3 Ostatní


3.1 Usilovat o nadstandardně korektní vztahy také k případným třetím stranám a dalším dodavatelům zákazníka na základě obecně platných morálních norem i nad rámec smluvně zakotvených pravidel.
3.2 Podporovat neziskový sektor, zejména vzdělávání a volnočasové aktivity mládeže, kulturu a sociální instituce dary ve výši cca 5% ročního zisku.
3.3 Nakládat efektivně se spotřebním materiálem, neplýtvat energií, třídit odpad.

 Stručná Historie

  • Firma byla založena 7. ledna 2004.
  • V březnu 2004 byla podepsána rámcová smlouva o dodávání IT služeb pro Českou pojišťovnu.
  • V červnu 2005 se Raventia stala partnerem společnosti Oracle.
  • Od konce roku 2006 se Raventia subdodavatelsky podílí na významném projektu pro státní správu.
  • Od léta 2007 hraje Raventia významnou roli v návrhu a vývoji archivních databází v Komerční bance.
  • V roce 2008 rozšířila Raventia své působení také na Slovensko.
  • Dne 19. března 2009 byla podepsána rámcová smlouva o dodávání ICT služeb pro Komerční banku.
  • S účinností od 1.2.2013 došlo ze strany Raventie k akvizici části podniku BSC PRAHA, spol. s r.o., divize IDEAs, vedené panem Ing. Markem Čížikem. Pro Raventii znamená tato transakce významný kvantitativní i kvalitativní posun. Náš stávající tým se rozšířil o dalších 15 kolegů - vývojářů, analytiků, testerů a projektových managerů. Současně došlo v rámci Raventie k vyvážení služeb poskytovaných formou outsourcingu jednotlivých konzultantů na jedné straně a formou ucelených „fixed time – fixed price“ projektů na straně druhé.
  • V posledních letech přibývá také zahraničních projektů, na kterých se Raventia s úspěchem podílí (Anglie, Turecko, Slovensko).

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás