Rozvoj a podpora systémů pro produkty životního pojištění

Díky expertize v oblasti rapid development se nám s technologií APEX podařilo vytvořit sjednocující platformu pro produktové aplikace a výrazně podpořit Time to market produktových inovací.

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovna se 190 letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 zůstává největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Česká pojišťovna spravuje více než sedm milionů pojistných smluv a její tržní podíl na trhu v ČR dosahuje 22,6 %.

Náš důraz na technické inovace v oblast rapid development a dlouhodobá pionýrská práce s technologii APEX v České pojišťovně přinesla ovoce. Úspěšně jsme implementovali systém AZOR a reimplementovali a vylepšili funkcionality doposud 8 aplikací pro správu a evidenci smluv krátkodobých produktů životného pojištění postavených na zastaralých/nepodporovaných technologiích (DOS technologie, MS Excel, MS Access). Součástí implementace je plná integrace systému AZOR do aplikační infrastruktury zákazníka, kromě jiného LDAP, DMS, DWH, komunikační kanály včetně centrální správy šablon a tisků. Podařilo se nám tímto vytvořit sjednocující platformu pro produkty, které nejsou vedené v standartním core systému pro životní pojištění a provést konsolidaci a modernizaci původních aplikací. Současně jsme umožnili výrazně zkrátit Time to market produktových inovací a přispěli ke zvýšení konkurenceschopnosti České pojišťovny.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás