Wealth management - Investiční poradenství

RAVENTIA pomohla vydefinovat business požadavky a solution architekturu pro transformační projekt v investičním poradenství. Kvalita poradenství, hi-tech systémová podpora, atraktivní investiční produkty a špičková tržní analytika - to jsou základní pilíře unikátních služeb ČSOB v oblasti řízení osobních investic.

Doména Wealth Managementu zažívá v období nízkých úrokových sazeb zvýšený zájem jak prvoinvestorů tak investorů rutinních. Nové technologické koncepty podporují zrychlený nástup nových poskytovatelů služeb v oblast investic bankovnictví, často z mimobankovního odvětví (FinTech). Demografický a technologický vývoj daly vyrůst některým velmi perspektivním segmentům koncových zákazníků. To vše, doprovázeno dopadem postupující regulace MIFID, PSD 2, PRIPS, atd., nastoluje nový kontext pro celou doménu Wealth management / Asset management.

ČSOB jako jeden z hlavních leaderů bankovního sektoru v oblasti investičního bankovnictví a nejvýznamnější manažer vlastních fondů a strukturovaných produktů neustále zlepšuje a rozvíjí své služby a hodnotovou nabídku pro své klienty. Společnost RAVENTIA byla přizvána do tohoto procesu jako partner disponující dlouholetou expertizou z globálních investičních trhů.

RAVENTIA provedla v prostředí ČSOB několik cílených analýz, workshopů vč. průzkumu distribuční sítě a ukázek pokročilých systémových řešení a definovala cílový stav investičního poradenství reflektující přicházející trendy v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

Společnost RAVENTIA vedle této analýzy rovněž pomohla definovat solution architekturu systémového řešení, jehož cílem je pokračující optimalizace interních procesů, nabídnutí dalších inovací aplikačních nástrojů pro klienty, a v neposlední řadě také zlepšení ekonomicko-provozních parametrů architektury.

Společnost RAVENTIA si opravdu váží účasti na tomto velmi zajímavém projektu. 

“Spolupráce se společnostmi Raventia a TechRules při rozvoji naší investiční platformy a definici obchodních požadavků na investiční poradenství byla pro nás velmi přínosná. Ocenili jsme zejména zkušenosti v dané oblasti a otevřený přístup ve spolupráci.”
Anna Paulíková, Project manager and Business architect, ČSOB

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás