GDPR - dopadová analýza

RAVENTIA se podílí na rozsáhlé analýze dopadu nařízení EU General Data Protection Regulation do systémové architektury banky.

Česká Spořitelna je moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Má nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. S počtem klientů, který dosahuje téměř 5 milionů, je největší bankou v České republice. 

Ochrana soukromí a osobních údajů klientů je pro ČS absolutní prioritou a k přicházející regulaci GDPR (General Data Protection Regulation) přistupuje s vysokou zodpovědností. GDPR přináší vysoké nároky na řiditelnost způsobu práce s citlivými údaji a jeho implementace vyžaduje aplikaci řady procesních i technologických opatření v celém ekosystému informačních systémů banky. Společnost RAVENTIA se na tuto problematiku specializuje a podílí se na komplexním projektu, jehož cílem je zajistit vynikající připravenost banky k termínu účinnosti tohoto nařízení EU.

Rádi zodpovíme jakýkoli váš dotaz...

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás