Doručovací modul pro provozní dokumentaci

Úspěšnou implementací a rozvojem Doručovacího modulu jsme pomohli České pojišťovně razantně snížit náklady za provozní korespondenci a zvýšit informovanost klientů novými elektronickými kanály.

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovna se 190 letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 zůstává největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Česká pojišťovna spravuje více než sedm milionů pojistných smluv a její tržní podíl na trhu v ČR dosahuje 22,6 %.

Základním cílem programu Elektronická komunikace byla náhrada provozní korespondence za elektronické dokumenty za současného snížení nákladů a aktivní informování klienta během životního cyklu smlouvy, při registraci a likvidaci pojistné události. RAVENTIA vytvořila a od roku 2010 i kontinuálně rozvíjí integrační aplikaci JOK/DMO, která orchestruje doručování dokumentů klientům napříč většinou systémů v České pojišťovně a Generali. Dokumenty je přes tuto komponentu možno zasílat variabilně různými kanály – pošta, email, sms, datová zpráva, push notifikace, selfcare zóna.

  • Roční objem: cca 25 mil dokumentů
  • Denní objem: do 120 tis.
  • Úspora v desítkach mio CZK

Raventia i v současnosti zajištuje rozvoj Doručovacího modulu napříč všemi kompetencemi (Analýza, Vývoj, Testy) formou rozvojových projektů s garantovanou dodávkou v dohodnutém rozpočtu a čase (FTFP), mezi které patří:

  • Implementace DMO
  • Zavedení Manuální korespondence
  • Optimalizace DMO v rámci Stabilizace el. korespondence I. a  II.
  • Klientska zóna IV.
  • Integrace Generali I. a II.
  • Message House
  • a další

Naše know-how efektivní tvorby a doručování elektronické dokumentace a komunikace tvoří klíčovou složku naší expertízy v doméně paperless office.


 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás