Billing cloudových služeb

Real-time měření, billing, samoobsluha a administrace - Hlavní informační systém pro startup zaměřený na poskytování služeb datových center.

Cílem projektu bylo připravit hlavní provozní systém startupu (jméno klienta není možno ze smluvních důvodů sdělovat) a poskytnout oponenturu detailního business modelu. Rozsah projektu měl svůj vývoj. Od původního zadání na jednu dílčí komponentu byla společnost Raventia na základě spokojenosti se spoluprací postupně požádána o realizaci dalších částí celého řešení a finální předání se již týkalo komplet systému zahrnujícího měřící agenty pro komponenty datového centra, centrální business logiku, výpočty fakturačních částek, administrační funkce a klientský portál vč grafiky a UX. Samozřejmou součástí byla úplné funkční, technická a provozní dokumentace, zdrojový kód a jeho dokumentace.

Tento zajímavý projekt nás mnohému naučil a posunul zase o kus dál.    

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás