WebLodis

Datum vydání novinky: 1. 7. 2021
Automatizace zpracování celní dokumentace v Logistice

V roce 2021 se spektrum zákazníků Raventie rozšířilo o nový segment – logistiku. Zahájili jsme spolupráci s významnou tuzemskou přepravní společností C.S.Cargo a její dceřinou firmou Celní jednatelství Zelinka. V první polovině roku jsme dodali novou aplikaci na platformě Oracle APEX pro automatizaci zpracování celních informací. V současné době zahajujeme vývoj druhého modulu této aplikace, jehož cílem je automatizace zpracování vývozních dokumentů od cílových zákazníků a interface na informační systém Celní správy.

 

Technologie: Oracle APEX

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás