Regulatorní výkaznictví bank do ČNB a Evropské banky převedeno na SDAT

Datum vydání novinky: 30. 10. 2020
Konzultanti Raventia v těsné spolupráci se společností Wolters Kluwer zajistili úspěšný převod výkaznictví bank působících na českém trhu do režimu SDAT. Tento převod zahrnoval strategický upgrade výkazných systémů bank, úpravu integrace systémů a souvisejících datových toků a výkonnostní optimalizace datového zpracování.

Systém SDAT v ČNB je náhradou dosavadního sběrného systému MtS-ISL-SÚD-SDNS.

Výkaznické oblasti zahrnuté do rozsáhlého projektu SDAT zahrnují: CEÚ, Pojišťovnictví, Solvency II, PSD2, Penzijní společnosti, Bankovnictví, Družstevní záložny, Platební instituce, EU_Banky_DZ_OCP (COREP, LCR, FINREP), Fondy, Šetření, Externí statistika, Ostatní Finanční Instituce), Kapitálové trhy MKT (JISIFE a OCP), Výkaznictví spotřebitelských úvěrů, AnaCredit.

Mezi banky s hrdostí obsluhované společností Raventia patří ČSOB ČZ, ČSOB SK, VUB, UCB, HSBC, ING, KB, Commerz Bank. Raventia je v roli strategického partnera pro professional services společnosti Wolters Kluwer Financial Services.  

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás