Regulatorní výkaznictví bank do ČNB a Evropské banky převedeno na SDAT

Datum vydání novinky: 30. 10. 2020
Konzultanti Raventia v těsné spolupráci se společností Wolters Kluwer zajistili úspěšný převod výkaznictví bank působících na českém trhu do režimu SDAT. Tento převod zahrnoval strategický upgrade výkazných systémů bank, úpravu integrace systémů a souvisejících datových toků a výkonnostní optimalizace datového zpracování.

Systém SDAT v ČNB je náhradou dosavadního sběrného systému MtS-ISL-SÚD-SDNS.

Výkaznické oblasti zahrnuté do rozsáhlého projektu SDAT zahrnují: CEÚ, Pojišťovnictví, Solvency II, PSD2, Penzijní společnosti, Bankovnictví, Družstevní záložny, Platební instituce, EU_Banky_DZ_OCP (COREP, LCR, FINREP), Fondy, Šetření, Externí statistika, Ostatní Finanční Instituce), Kapitálové trhy MKT (JISIFE a OCP), Výkaznictví spotřebitelských úvěrů, AnaCredit.

Mezi banky s hrdostí obsluhované společností Raventia patří ČSOB CZ, ČSOB SK, VUB, UCB, HSBC, ING, KB, Commerz Bank. Raventia je v roli strategického partnera pro professional services společnosti Wolters Kluwer Financial Services.   

“In 2019, Raventia entered into the role of the professional services provider for Wolters Kluwer’s Finance, Risk & Regulatory Reporting (FRR) business unit in the territory of Czech republic and Slovakia. The core of Raventia’s services comprises installations of new OneSumX FRR versions, configurations, interfacing to the banks’ data sources but also delivering more complex regulatory projects as well as technically challenging tasks. By keeping the high satisfaction of our clients Raventia notably contributes to the highest standards of the Wolters Kluwer FRR business in the CEE region. Many thanks guys. ”
Grzegorz Piosik, PS Manager for CEE at Wolters Kluwer

 Více o produktech Wolters Kluwer a řešení OneSumX na této stránce OneSumX

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás