Analýza strategie rozvoje IS

RAVENTIA zhodnotila proces rozvoje IS společnosti Intergram a zpracovala návrh opatření pro podporu stabilního provozu, pro rychlé inovace (quick winns), při současném běhu dlouhodobého rozvoje systému.

Společnost Intergram je nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Na základě pověření Ministerstva kultury zabezpečuje výkon majetkových práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů k jejich uměleckým výkonům a zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, a to v případě, že jiný než kolektivní výkon těchto práv je nedovolený nebo neúčelný.

Intergram reaguje na rozvoj informačních technologií a potřeb svých členů neustálým rozvojem svých informačních systémů. Při řízení rozvoje a zajišťování jejich stabilního provozu poskytovala společnost RAVENTIA poradenství na úrovni architektur a řízení IS a provedla detailní analýzu vybraného procesu vyúčtování s vytvořením jeho časového snímku. V rámci této krátké konzultační úlohy RAVENTIA zpracovala sérii závěrů a doporučení včetně odhadu pracnosti a délky realizace a prezentovala je vedení společnosti. Další rozvoj systému i aplikace těchto doporučení již byly plně v režii intergramu. 

Rádi zodpovíme jakýkoli váš dotaz...

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás